FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS


A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSOK A felszámolási eljárás az az eljárás, amelynek során egy cég megszüntetésre kerül és törlésre kerül a cégjegyzékből. A felszámolási eljárást számos legenda és misztikum lengi körbe. Ennek oka, hogy felszámolási eljárásra irányadó szabályok alapján a felmerülő helyzetek jó részére az általános, normál gazdálkodásui működésre vonatkozó logika által diktáltaktól eltérő választ ad. Annak, hogy a felszámolási szabályozás ilyen megoldásokat ad, az az oka, hogy a fizetésképtelenség kezdetétől számítva a jog már nem csak a „normál” szereplők (munkavállalók, tulajdonosok, menedzsment) érdekeit veszi figyelembe, hanem hangsúlyosan jelennek meg a hitelezői érdekek is.

FELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSA LEFOLYTATÁSA: EU REFORM JAVASLAT A határokon átnyúló felszámolási és csődeljárások EU szabályozás tárgyát képezik. A vonatkozó rendelet módosítására, a fizetésképtelenségi rendszer reformjára a EU bizottsága reformjavaslatot dolgozott ki, amely a inatozó fizetésképtelenségi rendeletet az eljárás megindításával, lefolytatásával kapcsolatban is fogalmaz meg szabályokat. Felszámolás megindítása, lefolytatása: EU reform

FELSZÁMOLÁS VÉGELSZÁMOLÁS CSŐDELJÁRÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK A felszámolás és végelszámolás hallatán az első gondolat, ami beugrik, hogy azok cégmegszüntetési eljárások. A csődeljárás bár nem ilyen eljárás, mégis ilyenként él a legtöbb ember fejében. Felszámolás, végelszámolás, csődeljárás közötti különbségek

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS ÜGYVÉD A felszámolási eljárás egyre több esetben követeli meg a jogi képviselet. Így rendszerint ügyvédek képviselik a hitelezőket, adósokat a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmek elbírálása során. A jogszabályok egyre több technikai-formai követelményt is támasztanak, amelyeket az ügyvédnek kell tudnia teljesíteni. Felszámolási eljárás ügyvéd

FELSZÁMOLÓ ÉS BÍRÓSÁGOK A felszámolási eljárást a felszámoló folytatja le, amely fellett a törvényszékek gyakorlnak felügyeletet, illetve az eljárás megindítása és befejezése is bírósági nemperes eljárás keretében bírósági döntésen alapul.

ÜGYVEZETŐI ÉS TAGI FELELŐSSÉG A felszámolási eljárásokban hangsúlyosan kerülhet elő az ügyvezetői felelősség is. Sokan azt gondolják, hogy a tagok felelősségének korlátozottság abszolút és áttörhetetlen. Ennek az ellenkezője igaz: a felelősség igen is áttörhető, különösen felszámolási helyzetben, másrészt pedig nem annulálja az ügyvezetői felelősséget, vagyis ha valaki egy kft. tagja, de egyben ügyvezetője is, az ügyvezetőként megtett intézkedésekkel járó felelősséggel szemben nem hivatkozhat eredménnyel arra, hogy ő korlátolt felelősségű tag.

Cégközlöny felszámolás: pályázat, árverés, ügyvezető felelőssége A Cégközlöny fontos információs forrás a hitelezők számára, azonban lényegessége nem merül ki ebben. Sok, a Csődtörvényben meghatározott határidő számítódik a releváns közleménynek a Cégközlönyben történő közzétételétől. Első hallásra buta kérdés, hogy mi köze az ügyvezető felelősségének a Cégközlönyhöz, de ha megvizsgáljuk a jogszabályokat, kiderül, hogy fontos összefüggés van a Cégközlönybeli közzététel és az ügyvezető felelőssége között. Cégközlöny felszámolás: pályázat, árverés, ügyvezető felelőssége

CÉGELADÁSOK A felszámolást megelőző időszak gyakori lépése volt sokáig. Ezzel szemben jelenleg a csődjogi szabályok már kifejezetten „büntetik” a cégeladást felszámolásközeli helyzetben, ez jellemzően a korlátlannak hitt tagi felelősség ellenére történő bírósági marasztalással jár, emellett a fifikás cégértékesítőknek sok esetben szembe kell nézniük a büntetőjogi következményekkel is.

BANK (PÉNZINTÉZET) FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSA A bankok, pénzintézetek felszámolása során kérdésként merülhet fel, hogy a csődtörvény rendelkezései mennyiben alkalmazhatók, mennyire adnak megfelelő szabályokat a gazdálkodásában speciálisnak nevezhető pénzintézetek felszámolására. Bank (pénzintézet) felszámolási eljárása és a csődtörvény rendelkezései

BANK FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSA: CSŐDTÖRVÉNY ÉS PÉNZINTÉZETI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI A bankokra, pénzintézetekre vonatkozó felszámolási szabályok alkamazása bonyolultabb a "normál" felszámolásoknál. Első körben több jogszabály egymásra vetítését kell elvégezni, hogy az alkalmazandó rendelezések azonosíthatók legyenek. Mindezek a jogszabályok időben is változóak, ha egy-egy időpontban alkalmazandó szabályokat akarjuk összehasonlítani, mindkét jogszabályt vizsgálnunk kell. Bankok felszámolási eljárása: a pénzintézeti törvény és a csődtörvény változásai

FELSZÁMOLÁS ÜGYVÉD A felszámolási eljárásokban sok esetben kerül sor ügyvéd közreműködésére. A tanácsadás, a jogi képviselet azonban különböző is lehet. Ügyvéd felszámolás

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE A felszámolási eljárás kezdeményezésével kapcsolatban több dolognak is kell teljesülnie, hogy a bíróság a felszámolási eljárás elrendelje. A Csődtörvény előírja, hogy ki és milyen esetben, illetve milyen formában kezdeményezheti a felszámolási eljárást. Felszámolási eljárás kezdeményezése

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSE A felszámolási eljárás megszüntetésére többféle lehetőség van a csődtörvény szerint. Az adósok ügyvédei sok esetben akarják úgy alakítani a helyzetet, hogy a megszüntetésre az ő szándékaik szerint kerüljön sor. Felszámolási eljárás megszüntetése

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MENETE A felszámolási eljárás során több szereplő többféle cselekményt hajt végre és többféle jognyilatkozatot tesz. EZek a szereplők elsősorban a bíróság, a felszámoló és az adós ügyvezetője. A szabályok és az ezek alapján lefolytatott eljárás ránézésre egyszerű, azonban az ördög a részletekben lakozik. Felszámolási eljárás menete

BANKOK (PÉNZINTÉZETEK) FELSZÁMOLÁSA A pénzintézetek, hitelintézetek felszámolás több szempontból is speciális. Egy-egy ilyen intézmény fizetésképtelensége általában szélesebb rétegeket érint, illetve a pénzügyi rendszer biztonsága, működőképessége szempontjából is fontossággal bír. Ezek miatt egyrészt az általános felszámolási szabályok csak szűkített körben alkalmazhatók, illetve külön szabályok is vonatkoznak a banki fizetésképtelenségre. Bank felszámolási eljárása 1.

FELSZÁMOLÁSI HIRDETMÉNYEK, ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEK A felszámolási hirdetmények a felszámolási eljárás nyilvánosságának, ezen keresztüla forgalom bizotnságának, a felszámolási vagyon értékesítése tisztaságának fontos garanciája. Ebbe a körbe nem csak a felszámolás megindításával kapcsolatosan közzétett hirdetmények a lényegesek, hanem a felszámolás menete során felmerülő egyéb hirdemtények is. Felszámolási hirdetmények, árverési hirdetmények a csődtörvény szabályaiban

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS ILLETÉKE A felszámolási eljárás illetékköteles és közzétételi költségtérítés is fizetendő. A felszámolás elrendelése iránti eljárások elektronikussá válásával az illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének elektronikus megoldásai is megjelentek. Felszámolás illetékének és közzétételi költségtérítésének megfizetése

BANK FELSZÁMOLÁS 4.: A FELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSA A bank felszámolás megindításának mindíg is speciális szabályai voltak. A pénzintézeti törvény hatálybalépését követő első pár évben sem amaradtak módosítás nélkül ezek a szabályok, főként a felügyelőbiztos, az illetékesség és határidő tekintetében kerültek módosító rendelkezések a törvénybe. Bank felszámolás 4.: a felszámolás megindítása

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FELSZÁMOLÁSA: ÚJ FELÜGYELET, ÚJ TÖRVÉNY A bankokra is vonatkozó pénzügyi szabályozást, s benne a felszámolásra vonatkozó szabályk változását az utóbbi néhány év sem hagyta érintetlenül. Változtak a felügyeleti szabályok, illetve új törvény is megalkotásra került. Pénzügyi intézmények felszámolása: új törvény, új felügyelet >>>

FELSZÁMOLÁS KEZDEMÉNYEZÉSE: KEREKET OLDÓ ADÓSOK A felszámolás kezdeményezése mindíg is része volt a csődjogi szabályozásnak. A felszámolás egyik legfőbb alapul szolgáló a fizetésképtelenség. Ez a bankok esetében sincs másképp, azonban a vonatkozó szabályok időben is változtak és megszorítóan került meghatározásra az a személyi kör, amely a felszámolást kezdeményezheti. Felszámolás kezdeményezése >>>

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA: SZÜRREÁLIS FELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK A felszámolási eljárás megindítása egyrészt az adós és annak ügyvezetője szempontjából számtalan kockázatot nyit meg. Másrészt a hitelező szempontjából még sok eljárási és anyagi jogi feltételt kell teljesítenie az eljáró ügyvédnek. Felszámolási eljárás megindítása >>>

CÉGMEGSZÜNTETÉS KÖLTSÉGEI: LÁTSZÓLAGOS OLCSÓSÁG, DRÁGA MEGLEPETÉSEK Az illetékek és a közzétételi költségtérítés csak a költségek egy része, a jéghegy csúcsa is lehet. Amennyiben valaki megpróbál a "normál" cégmegszüntetési költségeken spórolni, akár egy-két nagyságrenddel nagyob kiadásokkal is számolnia kell... Cégmegszüntetés költségei: látszólagos olcsóság, drága megeleptések >>>

FELSZÁMOLÁS KÖLTSÉGEI Felszámolással kapcsolatban többféle költség is felmerül, amelyeket a felszámoló érvényesít a csődvagyonnal szemben. Ezeket a költségeket a hitelezők sok esetben itatják, a csődtörvényi érdekrendszer miatt a cégtulajdonosok már ritkábban kifogásolják... Felszámolás költségei: felszámolás te drága >>>

FELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSA: ÚJ SZABÁLYOK, MESEBELI... A felszámolás megindítása a csődtörvényi szabályok szerint nem minden esetben egyszerű. Az új szabályokról szóló cikkünkben a változásokat utatjuk be a felszámolás megindításával kapcsolatban. Fennmaradt-e a mesebeli fellebezések lehetősége? Felszámolás megindítása: új szabályok >>>

EGYSZERŰSÍTETT FELSZÁMOLÁS: KEVEREDÉS TÉRBEN ÉS IDŐBEN Az egyszerűsített felszámolás, a végelszámolás, csődeljárás jelenleg tisztázott eljárástípusok. Azonban nem volt ez mindíg így. A jelenlegi csődtörvény hatálybalépéséig másképp kellett értlemeznie egyes eljárásokat. Egyszerűsített felszámolás: keveredés térben és időben >>>

NAV FELSZÁMOLÁS ALATT ÁLLÓ CÉGEK LISTÁJA A NAV a céges adótartozások miatt a felszámolás egyik gyakori kérelmezője a bíróságon. Az üzleti életben fontos információ, hogy egy cég ellen folyik-e adóvégrehajtás, illetve elrendelte-e egy cég felszámolását a bíróság NAV tartozás miatt. NAV felszámolás alatt álló cégek listája >>>

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS IDŐTARTAMA: ELHÚZÓDÓ VÉGJÁTÉK KOMOLY KÁROKKAL A NAV a céges adótartozások miatt a felszámolás egyik gyakori kérelmezője a bíróságon. Az üzleti életben fontos információ, hogy egy cég ellen folyik-e adóvégrehajtás, illetve elrendelte-e egy cég felszámolását a bíróság NAV tartozás miatt. Felszámolási eljárás időtartama: elhúzódó végjáték komoly károkkal >>>